Danh mục: Bài nổi bật

Home Bài nổi bật
Thơ Nguyễn Thánh Ngã
Bài viết

Thơ Nguyễn Thánh Ngã

Vài nét về tác giả: Nguyễn Thánh Ngã, sinh năm 1958 tại Quảng Ngãi, lớn lên ở Đà Lạt - Lâm Đồng, hiện nay đang sống tại TP Hồ Chí Minh. Ông là Hội viên Hội Nhà văn TPHCM, Hội viên Hội Nhà Văn Việt Nam.