Danh mục: Đối thoại với cuộc sống

Home NHÀ VĂN & CUỘC SỐNG Đối thoại với cuộc sống
Một cuộc thi ý nghĩa, một tờ báo dũng cảm
Bài viết

Một cuộc thi ý nghĩa, một tờ báo dũng cảm

Vài năm gần đây, thể loại tiểu thuyết đã khởi sắc trở lại sau một thời gian dài trầm lắng. Cho dù nhu cầu hưởng thụ và sáng tác tiểu thuyết vẫn luôn có trong bạn đọc và thôi thúc những người cầm bút. Trên thực tế tiểu thuyết chưa bao giờ đứt đoạn trong tiến trình văn học, nhưng nó đã phải mất tới vài thập niên vất vả âm thầm sinh nở trong lặng lẽ.