Danh mục: Thơ

Khẩu súng bàn tay
Bài viết

Khẩu súng bàn tay

Trưa nắng nằm trên đồi cỏ gianh
Khẩu súng trong bàn tay cháy bỏng
Ta có duyên gì với khẩu súng
Không dưng sao lại đến bàn tay.

Dâng trà
Bài viết

Dâng trà

Thưa cha, con đã dâng trà
Chiều quê một nửa mái nhà nắng đi
Làng nghèo ngồi đếm chim ri
Con nghèo con đếm thầm thì trong mơ