Danh mục: Văn học thiếu nhi

Home VĂN HỌC Văn học thiếu nhi
ĐÁM RƯỚC
Bài viết

ĐÁM RƯỚC

"Đám Rước " nói về một câu chuyện dân gian Việt Nam, mô tả không khí chuẩn bị Tết của người dân và trò chơi rước kiệu của lũ trẻ; phản ánh tinh thần cộng đồng và sự quan tâm đến giáo dục của người dân.