Trần Nhuận Minh

3 Articles

VỀ HỒ XUÂN HƯƠNG, VIẾT THẾ NÀO CHO PHẢI?

Trong tập  “Thơ Đường luật thời nhà Lê…” của Trung tâm Minh triết thơ Đường Việt Nam, Nxb Hội Nhà…

60 Min Read

Lần đầu tiên, trong 36 năm trao giải Lê Thánh Tông, không thắp hương trước bài thơ cổ của vua Lê Thánh Tông

Như thông lệ đã diễn ra qua 35 lần trao giải Lê Thánh Tông tại Văn phòng Ủy ban Mặt…

7 Min Read

Thành phố Hạ Long cần dẹp bỏ các bày biện vô văn hóa ở một địa chỉ văn hóa

Địa chỉ văn hóa nói ở đây là nơi có văn bản gốc bài thơ của vua Lê Thánh Tông…

16 Min Read