Bến đợi

Bến đợi

Co kéo mãi ngày qua ngày sẽ tới
Người năm xưa chưa trở lại với người
Đời sống thì dài, đời người mấy nỗi
Đục trong gì cũng chảy về xuôi…


Rồi cao vút cây cầu mây sáng loá
Dáng người trong gió vẫn liêu xiêu
Những nón lá chòng chành như thuở mẹ
Mải miết dòng trôi
Bóng chị qua chiều…


Thuyền thêm lớn, phận thuyền thêm sóng
Năm tháng nhiều thêm… bao nỗi thất thư
Dòng sông cũ phập phồng như dấu ngã
Mấy tay chèo đủ chống khỏi chao nghiêng


Trong xanh mướt những triền dâu bến đợi
Ai còn bên khung cửi với tơ vàng
Nước cứ chảy xoay vòng như muốn hỏi
Con đò nào gác mái chẳng sang ngang?

HẢI THANH

Leave a Reply

Your email address will not be published.