CHỊ NGỒI VÁ…

Home NHÀ VĂN Thơ CHỊ NGỒI VÁ…
CHỊ NGỒI VÁ…

Thơ Lê Văn Vọng

Kính tặng những người vợ liệt sĩ

Chị ngồi xâu nhớ vào kim
Vá đời góa phụ
Vá đêm vào ngày.


Vá mùa thu với heo may
Vá hư vô
Với đắng cay ngọt bùi.


Vá bèo dạt với mây trôi
Để yêu thương
Gặp cảnh đời lẻ đơn.


Chị ngồi vá lại tháng, năm
Ba gian nhà lá
Mỗi dấu chân đi, về.


Nhà không, gió đến rồi đi
Thương anh
Chị vá những gì với anh.


Giá mà không có chiến tranh
Làm chi có cảnh nhớ anh
Chị ngồi…

Leave a Reply

Your email address will not be published.