Chiều Chu Đậu

Chiều Chu Đậu

Ông già ngồi vẽ gốm
ngồi bệt trên đất bằng
lọ gốm dựng nghiêng nghiêng
chiều nghiêng nghiêng tre trúc


Khúc tỳ bà kĩ nữ
bay nghiêng trong lòng thuyền
tóc bạc nghiêng nghiêng đổ
xuống một thời hoa niên


Men ngọc chảy thành sen
trăng mờ rồi trăng tỏ
sau ngọn lửa hoàn nguyên
là màu cô ban cổ…


Ông già ngồi như lửa
ngồi bệt trên đất bằng
đất cho ông hơi ẩm
trời cho thêm nét trăng


Tiếp nối với tiền nhân
ông ngồi cùng con cháu
mênh mang chiều Chu Đậu
nghiêng nghiêng về phù vân

NGUYỄN TRÁC

Leave a Reply

Your email address will not be published.