Chợ phiên ngày giáp tết

Chợ phiên ngày giáp tết

Mưa phùn trắng bãi sông xa
Bờ đê xanh cỏ, sương sa trắng đồng.


Người về nhộn nhịp bến sông
Đò ngang đầy chật gió đông sang bờ.


Đêm trường chợt tỉnh cơn mơ
Tết trong ký ức, mịt mờ chốn quê.


Chợ phiên còn đón người về
Hàng hoa năm ấy, bóng quê có còn?


Người về mua phấn bán son
Chợ phiên gom hết mỏi mòn đợi mong.


Một đời lạc bến xa sông
Thân cò, kiếp vạc, long đong xứ người.


Ta về mua héo, bán tươi
Chợ phiên tìm nhặt nụ cười năm xưa.

TRẦN CHẤN UY

Leave a Reply

Your email address will not be published.