CHÙM LỤC BÁT VỀ PHÚ YÊN của PHẠM THỊ PHƯƠNG THẢO

CHÙM LỤC BÁT VỀ PHÚ YÊN của PHẠM THỊ PHƯƠNG THẢO

1/ BÊN NGƯỜI, NHẤP GIÓ, MÀ SAY…

Cô đơn
          Một bóng
                    Chóp Chài

Trăng vừa chạm đỉnh
          Thiên thai.
                    Môi trời…

Đà Rằng
       Sông nước
               Đầy vơi…

Thơm như
     núi Nhạn.
             Ngực trời
                     Hương đêm…

Tháng tư
        Mắt sóng
                 Môi hiền

Ngón mùa
        Hờ hững.
                 Tóc đêm
                            Chảy gầy…

Bên người
        Nhấp gió
                  Mà say…

Trăng nghiêng
         Đáy chén.
                 Nghe ngày
                          Sang đêm…

2/ TÌNH ĐÁ ĐĨA!

Nắng vàng
           Sóng trắng
                  Trời xanh

Đá chồng lên đá.
         Ngực Gành
                 nhấp nhô…

Triệu năm
       Từ bấy
                Đến giờ

Tình trào
      nham thạch.
               Bất ngờ…
                         Đàn con…

Biển phồn sinh
         Đá chon von…

Cuộc yêu
       Vĩ đại
                Vuông tròn
                        Lạ thay…

Vũ trụ
         Bí ẩn
                  Từng ngày
Núi lửa yêu.
         Sóng đắm say.
                    Tuôn trào…

3/ THƠ BAY TRÊN ĐỈNH CHÓP CHÀI…

Người mơ
             Núi Nhạn
                                  cùng tôi

Gió xanh lấp lánh.
                        Khoảng trời
                                    Phú Yên…

Hoa vàng
        cỏ biếc
               Một miền

Thơ
     ngân nga
                  Sóng…
                          Bạn hiền, nắm tay…

Trăng say
              Kè Đá
                     Đêm nay

Bập bùng, đàn hát.
              Thơ bay…
                       Chóp Chài !

Trăng nghiêng
           Tháp Nhạn
                   Đợi ai ?
Sông Ba
         Lờ lững…
                Đêm dài…
                           Cạn nhau…


(Kỷ niệm Trại viết Tuy Hoà, tháng 4/2023)Leave a Reply

Your email address will not be published.