Cỏ Ấm

Cỏ Ấm

Gió bấc đang về làng ta đập cửa

Mẹ của con vẫn ngủ giữa cánh đồng

Con dế rét không còn ru mẹ nữa

Cỏ trên đồng đang úa gió mùa đông

 

Xin mưa phùn hãy đắp chăn cho mẹ

Hoa dong riềng cháy đỏ sưởi giùm con

Hồn con vẫn co ro như thuở bé

Làm sao tin bóng mẹ đã không còn

 

Mẹ từng bế mùa đông đi ngủ sớm

Ổ rơm thèm được mẹ ủ canh khuya

Sương muối khóc trên lá bàng rơm rớm

Mẹ ngồi thương sương sớm phải chia lìa

 

Xin gió đừng làm mẹ con thức giấc

Thuở cơ hàn từng nghẹn nấc ngày thơ

Con vẫn thấy mẹ ngồi ôm gió bấc

Hát ru con cho tới tận bây giờ…

TRẦN MẠNH HẢO

Leave a Reply

Your email address will not be published.