Có trẻ

Có trẻ

Nhà thơ Phạm Công Trứ

Có trẻ là có tiếng ru

Có “nựng” bú tí, có “hù” quanh nôi

Có trẻ là có tiếng cười

Có chó ngồi cạnh, có người đuổi theo

Có trẻ là có mè nheo

Đã đòi ăn kẹo, còn lèo ăn kem

Có trẻ là có chị em

Bảo thương con giếc, lại thèm con rô

Có trẻ là có reo hò

Chẳng mẹ về chợ, cũng bò cành cao

Có trẻ là có oánh nhau

Đứa mếu máo, đứa ôm đầu ôm chân

Có trẻ là có phân trần

Cái không thì nhớ, cái cần lại quên

Có trẻ là có khói lên

Bên đống than nướng cắm thêm dây diều

Có trẻ là có phiêu diêu

Ngõ đêm đom đóm, đồng chiều cỏ may

Có trẻ là có ngày mai

Trống trường điểm tiếng học bài líu lô…

Leave a Reply

Your email address will not be published.