Dạ Khúc

Dạ Khúc

Nằm bên em mà anh lại mơ đến em
Vất vả những ngày sắp đến
Đêm buồn như nhạc Trịnh
Mưa mòn sỏi đá biết đau


Em để tay anh gối đầu
Câu hát bỏ qua tuyệt vọng
Than vãn làm gì cuộc sống


Tháng năm vàng đá tàn phai


Tin ở ai?
Yêu ở ai?
Im lặng lòng mình tự biết
Đêm tan chảy như tuyết xốp
Những niềm thương tiếc hồi hương


Anh nghe từng sợi tóc sương
Những phút lo âu rơi trên mặt chiếu
Và đêm đêm ai hiểu
Anh nằm bên em mà lại nhớ em.

NGÂN VỊNH

Leave a Reply

Your email address will not be published.