Đêm đêm thao thức

Home NHÀ VĂN Thơ Đêm đêm thao thức
Đêm đêm thao thức

Thơ Tân Quảng

Đêm đêm thao thức nằm nghe
nỉ non dế khóc mà se xót lòng


tiếng kêu con cuốc mất chồng
thình lình tiếng một trái bòng rụng khuya


sương rơi tầu chuối đầm đìa
cây vườn thức giấc ngoài kia gió về


mé sông tiếng cất vó bè
trở trời nhức mỏi bờ tre cựa mình


nhìn sâu vào cõi u minh
tiếng đàn muỗi đói tan thành bóng đêm


tai nghe tiếng mọt ru êm
lòng như kèo cột cũng mềm ruỗng ra


nghìn năm tiếng ếch không già
có gì thổn thức như ta gọi mình


đêm đêm lắng phía vô hình
lặng thinh mà đất lặng thinh mà trời

Leave a Reply

Your email address will not be published.