Đêm nay

Đêm nay

“Người ơi! Nửa lược, nửa gương
Nửa chăn, nửa chiếu, nửa giường, nửa đêm”(1)


Bông hoa ướt, giọt sương mềm
Thêm cơn gió mát, còn thêm trăng vàng


Đường tình một nẻo thênh thang
Hai trong một, ta lại càng trong nhau


Không kết thúc, mãi bắt đầu
Dẫu đi đâu? Dẫu về đâu? Cũng là


Đêm nay chỉ có hai ta…

ĐẶNG CƯƠNG LĂNG

_______________________________

(1) Mượn lời trong một bài hát quan họ

Leave a Reply

Your email address will not be published.