ĐỢI ĐÒ BÊN BẾN ĐÒ LO

Home NHÀ VĂN Thơ ĐỢI ĐÒ BÊN BẾN ĐÒ LO
ĐỢI ĐÒ BÊN BẾN ĐÒ LO

Thơ Nghiêm Thị Hằng

Tôi về với bến đò Lo
Bến xưa vắng bóng con đò sang sông.
Tôi về người có biết không
Bến sông hoa cải trổ ngồng đợi ai?


Người đi tháng rộng năm dài
Tôi như bóng núi Thiên Thai đợi người.
Chợ Chờ ai có chờ tôi
Chờ tôi đem lụa hong phơi lấy màu.


Chờ cho sông đã bắc cầu
Chờ câu quan họ tìm nhau lại về.
Bây giờ nắng nhạt bờ đê
Ai quên ai nhớ lời thề cỏ may.


Tôi về quê mẹ chiều nay
Giọt thương đáy mắt, giọt cay đắng lòng.
Bây giờ cầu bắc qua sông
Bến xưa vắng bóng, người không thấy người.


Bây giờ con nước chảy xuôi
Bến đò Lo… chỉ mình tôi… đợi đò.

Leave a Reply

Your email address will not be published.