11 Articles
173 Articles
1 Article
Nhà giáo, nhà thơ Phạm Ngà sinh ngày 22/01/1944 tại Hà Nội. Ông tốt nghiệp khoa Văn, Đại học Hà Nội và từng giảng dạy văn tại trường cấp 3 Tiên Lữ, Hưng Yên. Ông cũng là nguyên Giám đốc, Tổng biên tập Nhà xuất bản Hải Phòng và kiêm nhiệm công tác Phó chủ tịch Hội Liên hiệp văn học nghệ thuật Hải Phòng 3 khóa 3,4,5 (1987-2003), cùng Hội trưởng Hội văn học Hải Phòng nhiều năm. Ông là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam và hội viên Hội Nhà văn Hải Phòng.