May mà có giấc chiêm bao

Home NHÀ VĂN Thơ May mà có giấc chiêm bao
May mà có giấc chiêm bao

Thơ Tân Quảng

Trong mơ tôi hét thất thanh
vấp chân đánh đổ cổng thành nhà vua


qua sông ngắt lá làm đò
nghe lỏm đàn kiến chuyện trò với nhau


mặc quần áo giấy ma khâu
rình mò lên dắt trộm trâu nhà trời


trong mơ tôi chẳng phải người
tôi thành Di Lặc miệng cười vô ưu


có khi tôi hóa con diều
cho bầy trẻ nhỏ thả chiều lên mây


có khi tôi hóa rừng cây
hóa con chim chích đậu ngay bờ rào


nếu không có giấc chiêm bao
biết ma họp chợ nơi nào mà theo


vận may thoát được cái nghèo
dai như đỉa đói cứ đeo bám mình


đêm qua mơ cưới người tình
cỗ mời hai họ linh đình mấy hôm

Leave a Reply

Your email address will not be published.