Mỗi năm mười hai tháng

Home NHÀ VĂN Thơ Mỗi năm mười hai tháng
Mỗi năm mười hai tháng

Mỗi năm mười hai tháng

mỗi tháng ba mươi ngày

ngày rầm rì sáu khắc

đêm thầm thì năm canh

    

cuối năm tường rêu chen

thạch sùng buồn tặc lưỡi

dong cuối vườn phấp phới

gừng cuối mùa cay thêm

   

năm trôi mười hai tháng

mùa gối mùa tinh khôi

qua đông tàn hạ cháy

lại lở bồi sinh sôi

   

bao nhiêu bình minh tới

bến sông cây gạo già

mái nhà ta mây trắng

sóng sánh ánh dương tà…

TRẦN KIM HOA

Leave a Reply

Your email address will not be published.