Ngàn xưa

Home NHÀ VĂN Thơ Ngàn xưa
Ngàn xưa

Bên hàng tre trúc ngàn xưa

Nghê quỳ, phỗng đứng bấy giờ còn kia

Những tình lấm láp chân quê

Vẫn thường co kéo trăng kề gối đêm

Dẫu mình nội cỏ hoa hèn

Chàng Bờm, chú Tễu cũng phen la đà

Tình rơm rạ, tấm non xa

Bù nhìn, chó đá…cũng là nhà nông

Ngàn xưa ai nhớ ai không

Ngàn sau ta vẫn người trong quê làng

Người về tre trúc theo sang

Người đi ngô lúa hàng hàng tiễn đưa…!

Đỗ Trọng Khơi

Leave a Reply

Your email address will not be published.