Người của thế kỉ trước

Người của thế kỉ trước

“Phục chẩm bất thăng kinh tạc mộng

Hồi đầu dĩ nhược cách tiền sinh…”(1)

Nguyễn Khuyến

Vẫn nói, vẫn cười, vẫn ăn, vẫn uống,

Vẫn cao ngạo, tự tin, điềm tĩnh,

Nhưng trên gương mặt Anh – đã có gì khuất lấp,

Anh – người của thế kỷ khác rồi!

 

Thế kỷ dữ dằn, hào hùng, có đi và có đến,

Anh xuống cùng một bến với bao người tâm huyết,

Anh đi theo đến cùng – chuyến tàu có mọi người đi,

Anh vinh quang cùng mọi người, trả giá cùng mọi người,

Anh đầy khôn ngoan, đầy so đo, đầy tránh né,

Anh sống đến hôm nay – dương dương tự đắc,

Nhưng than ôi, anh vẫn là người của thế kỷ khác rồi!

 

Tôi ngồi uống với anh như uống cùng ảo ảnh,

Uống cùng bao nhiêu khát vọng không thành…

Anh đâu cần ai thương. Anh bình giá mọi điều bằng cái nhìn khinh bạc,

Anh đứng trên mọi điều, để xét nét nhân gian…

Nhưng có ích gì đâu

Khi trên khuôn mặt anh đã in vết thẫm màu:

Dấu ấn cũ càng của thế kỷ vừa khép lại!

BẰNG VIỆT

________________________________________________

(1).“Phục xuống gối, không dậy được, còn kinh hoàng vì giấc mộng đêm trước

Quay đầu lại, tưởng như mình đã cách biệt hẳn với kiếp xưa!”.

(Thoại cựu – Thơ Nguyễn Khuyến).

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.