Những nhà thơ ăn tết một mình

Những nhà thơ ăn tết một mình

Hãy thương lấy các nhà thơ

Phải ăn Tết một mình trên trang giấy

Bánh chưng xanh, hoa đào đâu chưa thấy

Chưa thấy đâu thịt mỡ với dưa hành

 

Trên vòm cây lá hãy còn xanh

Và bầy chim chưa bay đi trốn rét

Các nhà thơ đã một mình ăn Tết

Đã một mình làm lấy cả mùa xuân

 

Biết làm sao trang báo Tết đang cần

Phút giao thừa câu thơ đòi có mặt

Dẫu không thơ loài người chẳng chết

Như loài người chẳng chết dẫu không hoa

 

Đã bao đời như thế các nhà thơ

Phải đối diện một mình trang giấy mỏng

Một cây bút, một ngọn đèn, một bóng

Với trong lòng triệu triệu những buồn vui.

ANH NGỌC

Leave a Reply

Your email address will not be published.