Project Category: Hội viên Hội nhà văn Việt nam

Home Hội viên Hội nhà văn Việt nam
Nhà thơ Đặng Nguyệt Anh
Project

Nhà thơ Đặng Nguyệt Anh

Thơ Đặng Nguyệt Anh đẹp và hay ở nhịp điệu và ý nghĩa, ngôn từ sử dụng như có phép màu... Bà đã “luyện” chữ và thơ từ chính lối sống hồn hậu sâu sắc hàng ngày để có những vần thơ nâng bổng tâm hồn người đọc.

Nhà văn BÙI QUANG TÚ
Project

Nhà văn BÙI QUANG TÚ

TRANG THÔNG TIN KHÔNG GIAN SỐ CỦA NHÀ VĂN BÙI QUANG TÚ HỘI VIÊN HỘI NHÀ VĂN VIỆT NAM Bùi Quang Tú, (nhà văn, nhà giáo ) Sinh năm 1948 tại Nghệ An, Bùi Quang Tú sớm bén duyên với nghiệp văn chương. Ông từng tham gia giảng dạy tại nhiều trường học và là...

Project

Nhà thơ PHẠM THU YẾN

TRANG THÔNG TIN KHÔNG GIAN SỐ CỦA NHÀ VĂN PHẠM THU YẾN HỘI VIÊN HỘI NHÀ VĂN VIỆT NAM Chuyên ngành : Thơ – Năm vào hội :  2008 GIỚI THIỆU: Tên đầy đủ của nhà văn : PHẠM THU YẾN Ngày tháng năm sinh : Quê quán Một số hình ảnh về nhà văn:...

Project

Nhà thơ NGUYỄN HẢI YẾN

TRANG THÔNG TIN KHÔNG GIAN SỐ CỦA NHÀ VĂN NGUYỄN HẢI YẾN HỘI VIÊN HỘI NHÀ VĂN VIỆT NAM Chuyên ngành : Thơ – Năm vào hội :  2020 GIỚI THIỆU: Tên đầy đủ của nhà văn : NGUYỄN HẢI YẾN Ngày tháng năm sinh : Quê quán Một số hình ảnh về nhà văn:...

Project

Nhà thơ LÝ HOÀI XUÂN

TRANG THÔNG TIN KHÔNG GIAN SỐ CỦA NHÀ VĂN LÝ HOÀI XUÂN HỘI VIÊN HỘI NHÀ VĂN VIỆT NAM Chuyên ngành : Thơ – Năm vào hội :  2003 GIỚI THIỆU: Tên đầy đủ của nhà văn : LÝ HOÀI XUÂN Ngày tháng năm sinh : 1954 Quê quán Một số hình ảnh về nhà...

Project

Nhà thơ NGHIÊM HUYỀN VŨ

TRANG THÔNG TIN KHÔNG GIAN SỐ CỦA NHÀ VĂN NGHIÊM HUYỀN VŨ HỘI VIÊN HỘI NHÀ VĂN VIỆT NAM Chuyên ngành: Thơ – Năm vào hội: 2006 GIỚI THIỆU: Tên đầy đủ của nhà văn : NGHIÊM HUYỀN VŨ Ngày tháng năm sinh : 1949 Quê quán Một số hình ảnh về nhà văn: TIỂU...

Project

Dịch giả BÙI XUÂN

TRANG THÔNG TIN KHÔNG GIAN SỐ CỦA NHÀ VĂN BÙI XUÂN HỘI VIÊN HỘI NHÀ VĂN VIỆT NAM Chuyên ngành : Dịch – Năm vào hội :  2016 GIỚI THIỆU: Tên đầy đủ của nhà văn : BÙI XUÂN Ngày tháng năm sinh : 1959 Quê quán Một số hình ảnh về nhà văn: TIỂU...

Project

Nhà văn KHÔI VŨ

TRANG THÔNG TIN KHÔNG GIAN SỐ CỦA NHÀ VĂN KHÔI VŨ HỘI VIÊN HỘI NHÀ VĂN VIỆT NAM Chuyên ngành : Văn – Năm vào hội :  1990 GIỚI THIỆU: Tên đầy đủ của nhà văn : KHÔI VŨ Ngày tháng năm sinh : 1950 Quê quán Một số hình ảnh về nhà văn: TIỂU...