Project Category: Nhà văn

Home Nhà văn
Tác giả KHÁNH PHƯƠNG
Project

Tác giả KHÁNH PHƯƠNG

Khánh Phương sinh ra tại Hà Nội, là nhà văn, nhà báo, dịch giả. Hiện đang sinh sống tại Hà Nội. Kể từ năm 2019, bà tập trung vào việc chuyển ngữ nhiều tác phẩm văn học Việt Nam ra nước ngoài.

Nhà văn BÙI QUANG TÚ
Project

Nhà văn BÙI QUANG TÚ

TRANG THÔNG TIN KHÔNG GIAN SỐ CỦA NHÀ VĂN BÙI QUANG TÚ HỘI VIÊN HỘI NHÀ VĂN VIỆT NAM Bùi Quang Tú, (nhà văn, nhà giáo ) Sinh năm 1948 tại Nghệ An, Bùi Quang Tú sớm bén duyên với nghiệp văn chương. Ông từng tham gia giảng dạy tại nhiều trường học và là...

Project

Nhà thơ PHẠM THU YẾN

TRANG THÔNG TIN KHÔNG GIAN SỐ CỦA NHÀ VĂN PHẠM THU YẾN HỘI VIÊN HỘI NHÀ VĂN VIỆT NAM Chuyên ngành : Thơ – Năm vào hội :  2008 GIỚI THIỆU: Tên đầy đủ của nhà văn : PHẠM THU YẾN Ngày tháng năm sinh : Quê quán Một số hình ảnh về nhà văn:...

Project

Nhà thơ NGUYỄN HẢI YẾN

TRANG THÔNG TIN KHÔNG GIAN SỐ CỦA NHÀ VĂN NGUYỄN HẢI YẾN HỘI VIÊN HỘI NHÀ VĂN VIỆT NAM Chuyên ngành : Thơ – Năm vào hội :  2020 GIỚI THIỆU: Tên đầy đủ của nhà văn : NGUYỄN HẢI YẾN Ngày tháng năm sinh : Quê quán Một số hình ảnh về nhà văn:...

Project

Nhà thơ THUẬN VY

TRANG THÔNG TIN KHÔNG GIAN SỐ CỦA NHÀ VĂN THUẬN VY HỘI VIÊN HỘI NHÀ VĂN VIỆT NAM Chuyên ngành : Thơ – Năm vào hội :  2000 GIỚI THIỆU: Tên đầy đủ của nhà văn : THUẬN VY Ngày tháng năm sinh : Quê quán Một số hình ảnh về nhà văn: TIỂU SỬ...

Project

Nhà thơ LÊ VĂN VỴ

TRANG THÔNG TIN KHÔNG GIAN SỐ CỦA NHÀ VĂN LÊ VĂN VỴ HỘI VIÊN HỘI NHÀ VĂN VIỆT NAM Chuyên ngành : Thơ – Năm vào hội :  2020 GIỚI THIỆU: Tên đầy đủ của nhà văn : LÊ VĂN VỴ Ngày tháng năm sinh : 1955 Quê quán Một số hình ảnh về nhà...

Project

Nhà thơ NGUYỄN ĐẮC XUÂN

TRANG THÔNG TIN KHÔNG GIAN SỐ CỦA NHÀ VĂN NGUYỄN ĐẮC XUÂN HỘI VIÊN HỘI NHÀ VĂN VIỆT NAM Chuyên ngành : Thơ – Năm vào hội :  1983 GIỚI THIỆU: Tên đầy đủ của nhà văn : NGUYỄN ĐẮC XUÂN Ngày tháng năm sinh : 1937 Quê quán Một số hình ảnh về nhà...

Project

Nhà văn LÊ THANH XUÂN

TRANG THÔNG TIN KHÔNG GIAN SỐ CỦA NHÀ VĂN LÊ THANH XUÂN HỘI VIÊN HỘI NHÀ VĂN VIỆT NAM Chuyên ngành : Thơ – Năm vào hội :  2003 GIỚI THIỆU: Tên đầy đủ của nhà văn : LÊ THANH XUÂN Ngày tháng năm sinh : 1948 Quê quán Một số hình ảnh về nhà...