Nhà văn Đoàn giỏi

Nhà văn Đoàn giỏi

Đoàn Giỏi (1925-1989) là nhà văn Việt Nam, hội viên Hội Nhà văn Việt Nam từ năm 1957.

Ông sinh ra ở Mỹ Tho, quê gốc ở Tiền Giang. Bút danh khác của ông là Nguyễn Hoài, Nguyễn Phú Lễ, Huyền Tư.

Các tác phẩm nổi tiếng của ông gồm các truyện dài Đất rừng phương Nam, Cá bống mú, truyện ngắn Hoa hướng dương, thơ, kịch thơ…

Đất rừng phương Nam là tác phẩm thành công nhất, viết về cuộc sống thiếu nhi ở Nam Bộ, được dịch ra nhiều thứ tiếng.

Năm 2001 ông được truy tặng Giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật.

Ông mất năm 1989 tại TP.HCM. Một phố ở quận Tân Phú TP.HCM được đặt theo tên ông.

Như vậy đây là những thông tin chính về tiểu sử và sự nghiệp văn chương của nhà văn Đoàn Giỏ