Nhà văn NGUYỄN HỮU THĂNG

Nhà văn NGUYỄN HỮU THĂNG

TRANG THÔNG TIN KHÔNG GIAN SỐ CỦA NHÀ VĂN NGUYỄN HỮU THĂNG

HỘI VIÊN HỘI NHÀ VĂN VIỆT NAM
Chuyên ngành : Dịch – Năm vào hội :  2020

 • GIỚI THIỆU:
  • Tên đầy đủ của nhà văn : NGUYỄN HỮU THĂNG
  • Ngày tháng năm sinh : 1951
  • Quê quán
  • Một số hình ảnh về nhà văn:
 • TIỂU SỬ
   • Cuộc đời và hình thức học vấn
   • Sự nghiệp và học vị
   • Sự kiện quan trọng trong cuộc đời
 • Phong Cách và Đặc Điểm Nghệ Thuật
   • Đánh giá phong cách viết của nhà văn
   • Những đặc điểm nghệ thuật độc đáo
   • Cách sử dụng ngôn ngữ và biểu đạt tư duy
 • TẦM ẢNH HƯỞNG
   • Những nhà văn hoặc nhà thơ mà tác giả đã ảnh hưởng
   • Các tác phẩm và ý tưởng đã ảnh hưởng đến văn học
   • Giải Thưởng và Danh Hiệu
 • SỰ NGHIỆP NGOÀI VĂN HỌC

  ==============TÁC PHẨM =================
  Danh sách và mô tả các tác phẩm nổi tiếng của nhà văn (theo thứ tự thời gian, quan trọng)

Tên tác phẩm: Tên của tác phẩm (Link đến tác phẩm )
Năm xuất bản:
Tóm tắt nội dung: Phần tóm tắt ngắn gọn nội dung chính
Phong cách và đặc điểm nghệ thuật: Mô tả về phong cách và các đặc điểm nghệ thuật nổi bật của tác phẩm

 

 

 • Thông tin liên hệ: Số 3 ngõ 58/3 phố Trần Vĩ, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Leave a Reply

Your email address will not be published.