Nhà thơ THANH YẾN

Nhà thơ THANH YẾN

TRANG THÔNG TIN KHÔNG GIAN SỐ CỦA NHÀ VĂN THANH YẾN

HỘI VIÊN HỘI NHÀ VĂN VIỆT NAM

Chuyên ngành: Thơ – Năm vào hội:  2012

 • GIỚI THIỆU:
  • Tên đầy đủ của nhà văn : THANH YẾN
  • Ngày tháng năm sinh:
  • Quê quán:
  • Một số hình ảnh về nhà văn:
 • TIỂU SỬ
   • Cuộc đời và hình thức học vấn:
   • Sự nghiệp và học vị:
   • Sự kiện quan trọng trong cuộc đời:
 • Phong Cách và Đặc Điểm Nghệ Thuật
   • Đánh giá phong cách viết của nhà văn:
   • Những đặc điểm nghệ thuật độc đáo:
   • Cách sử dụng ngôn ngữ và biểu đạt tư duy:
 • TẦM ẢNH HƯỞNG
   • Những nhà văn hoặc nhà thơ mà tác giả đã ảnh hưởng:
   • Các tác phẩm và ý tưởng đã ảnh hưởng đến văn học:
   • Giải Thưởng và Danh Hiệu:
 • SỰ NGHIỆP NGOÀI VĂN HỌC

   

  ==============TÁC PHẨM =================
  Danh sách và mô tả các tác phẩm nổi tiếng của nhà văn (theo thứ tự thời gian, quan trọng)

Tên tác phẩm: Tên của tác phẩm (Link đến tác phẩm )
Năm xuất bản:
Tóm tắt nội dung: Phần tóm tắt ngắn gọn nội dung chính
Phong cách và đặc điểm nghệ thuật: Mô tả về phong cách và các đặc điểm nghệ thuật nổi bật của tác phẩm

 

 

 • Thông tin liên hệ: Nhà số 10, đường 20, khu phố 5, phường Linh Tây, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh ĐT: 0916076488

Leave a Reply

Your email address will not be published.