Nhà văn THIÊN SƠN

Nhà văn THIÊN SƠN

TRANG THÔNG TIN KHÔNG GIAN SỐ CỦA NHÀ VĂN THIÊN SƠN

HỘI VIÊN HỘI NHÀ VĂN VIỆT NAM
Chuyên ngành : Văn – Năm vào hội :  2012

 • GIỚI THIỆU:
  • Tên đầy đủ của nhà văn : THIÊN SƠN
  • Ngày tháng năm sinh : 1972
  • Quê quán
  • Một số hình ảnh về nhà văn:
 • TIỂU SỬ
   • Cuộc đời và hình thức học vấn
   • Sự nghiệp và học vị
   • Sự kiện quan trọng trong cuộc đời
 • Phong Cách và Đặc Điểm Nghệ Thuật
   • Đánh giá phong cách viết của nhà văn
   • Những đặc điểm nghệ thuật độc đáo
   • Cách sử dụng ngôn ngữ và biểu đạt tư duy
 • TẦM ẢNH HƯỞNG
   • Những nhà văn hoặc nhà thơ mà tác giả đã ảnh hưởng
   • Các tác phẩm và ý tưởng đã ảnh hưởng đến văn học
   • Giải Thưởng và Danh Hiệu
 • SỰ NGHIỆP NGOÀI VĂN HỌC

  ==============TÁC PHẨM =================
  Danh sách và mô tả các tác phẩm nổi tiếng của nhà văn (theo thứ tự thời gian, quan trọng)

Tên tác phẩm: Tên của tác phẩm (Link đến tác phẩm )
Năm xuất bản:
Tóm tắt nội dung: Phần tóm tắt ngắn gọn nội dung chính
Phong cách và đặc điểm nghệ thuật: Mô tả về phong cách và các đặc điểm nghệ thuật nổi bật của tác phẩm

 

 

 • Thông tin liên hệ: Tạp chí Điện ảnh Việt Nam – số 17 A ngõ Tiến Bộ, 308 Khâm Thiên, Hà Nội

Leave a Reply

Your email address will not be published.