Thẻ: Bằng Việt

Người của thế kỉ trước

Vẫn nói, vẫn cười, vẫn ăn, vẫn uống, Vẫn cao ngạo, tự…

2 Min Read