Thẻ: Đàm Huy Đông

Home Đàm Huy Đông
THƠ ĐÀM HUY ĐÔNG
Bài viết

THƠ ĐÀM HUY ĐÔNG

Đàm Huy Đông sinh năm 1976, tại Văn Giang, Hưng Yên, hiện đang công tác trong ngành Giáo dục và Đào tạo, và là Hội viên Hội Văn học - Nghệ thuật Hưng Yên. Anh xuất hiện từ những trang báo dành cho tuổi mới lớn ở thập niên 1990.

TRUYỆN NGẮN ĐÀM HUY ĐÔNG
Bài viết

TRUYỆN NGẮN ĐÀM HUY ĐÔNG

Tác giả Đàm Huy Đông sinh năm 1976, tại Văn Giang, Hưng Yên, hiện đang công tác trong ngành Giáo dục và Đào tạo, là Hội viên Hội Văn học - Nghệ thuật Hưng Yên. Đàm Huy Đông xuất hiện từ những trang báo dành cho tuổi mới lớn ở thập niên 1990...