Thẻ: Đào Phong Lan

BÊN SÔNG

Rơm phơi năm nắng thì vàng Hôm qua xoan tím đường làng…

1 Min Read