Thẻ: Gamzatov

CHẢY XUỐNG BÌNH NGUYÊN (*) THƠ GAMZATOV QUA BẢN DỊCH THÁI XUÂN NGUYÊN

Những cảm nhận sâu sắc về thơ Gamzatov thông qua bản dịch…

27 Min Read

CHÙM THƠ GAMZATOV

Rasul Gamzatovich Gamzatov, nhà thơ Avar từ Đaghextan, Nga, nổi tiếng với…

7 Min Read