Thẻ: J. K. Rowling

‘Nhà văn giàu nhất’ viết truyện bằng phần mềm bảng tính trên laptop

J.K Rowling soạn thảo tác phẩm mới trên một chiếc laptop thay…

4 Min Read

Daniel Radcliffe tranh cãi với J.K. Rowling về người chuyển giới

Mới đây, Daniel Radcliffe đã bày tỏ suy nghĩ của mình về…

8 Min Read