Thẻ: Nguyễn Huy Hoàng

Home Nguyễn Huy Hoàng
Thơ Nguyễn Huy Hoàng
Bài viết

Thơ Nguyễn Huy Hoàng

Vài nét về tác giả: Nguyễn Huy Hoàng, quê quán Hà Tĩnh, hiện công tác tại Thủ đô Moscow – Liên bang Nga, giảng dạy Văn học Nga. Đã in hơn 30 đầu sách, bao gồm dịch thuật, nghiên cứu văn học, thơ và văn xuôi.