Thẻ: Trần Chấn Uy

Chợ phiên ngày giáp tết

Mưa phùn trắng bãi sông xa Bờ đê xanh cỏ, sương sa…

1 Min Read