Thơ Đoàn Thị Ký

Thơ Đoàn Thị Ký

Thời gian

Làm sao tìm được thời gian
Từng hong tơ lụa non ngàn xa xanh
Hỏi cây đâm nhánh vươn cành
Hỏi con suối trút an lành cạn khô,

Dưng đâu in phận đồng hồ
Chậm lên dây cót… sóng xô nổi chìm

Vớt sao cho được mà tìm
Lệ hờn năm tháng chiếc kim mù lòa!

Thưa dần cay đắng, chua ngoa
Mà bình minh vẫn có quà linh đan:
Mảnh mai kìa chiếc lá han
Cho nhau đủ ngứa râm ran sự đời…

26-7-2023

Hẹn mùi già

Nhã nhặn hương
Hoài niệm,

Bên dòng suối có vạt mùi già
Dân bản trồng lấy hoa
Đầu đứa nào không thơm mới lạ
Nhìn nhau năm ngón cười xòa!

Năm ngón tiên tri
Cô giáo trẻ thích tươi nhã nhặn
Lấm tấm bảng đen phấn trắng
Trang giáo án sao đêm lấm tấm
Lém lỉnh bình hoa học trò…

Chốn ấy bạn về
Giá bình hoa bùng ngọn lửa
Rồi lịm đi
Héo rũ
Chắc mình nhanh nguôi ngoai
Hẹn hò góa phụ,

Mùa tới vãi nhiều rau mùi
Không hái ngọn
Tháng trầm ngày bổng mưa sa
Cùng thơm nhã nhặn

Phận đàn bà…

19-2-2023

Ngũ vị hương đất nước

Quân bình âm dương
Đất nước đi lên từ nền văn minh lúa nước
Cha cương trực mặt vuông chữ điền
Mẹ tảo tần chân đi chữ bát

Chữ và nghĩa tầng sâu bề mặt
Nước dòng Lô
Bao lần tôi nguôi cơn khát
Chân trời nhẹ cánh chuồn kim

Chuồn kim ơi chuồn kim
Em có thật hay không có thật
Ra đảo Lý Sơn tôi theo tàu cao tốc
Em bay thế nào
Mộ gió chập chờn đôi cánh mỏng
Khơi xa hồn lạc biết đường về,
Cát chảy trong huyết mạch
Danh bất hư truyền tỏi Lý Sơn,

Thành tín vật
Tép tỏi nhỏ nhoi
Tôi biết mình không đơn độc
Núi cắt chân trời miếng gan miếng tiết
Bữa tiệc đá cao nguyên Đồng Văn
Khói cay thảo quả
Vị đặc trưng thắng cố
Bát này bát nữa người ngả nghiêng tôi
Mơ non cao dẻo chân lần nữa,

Tâm sen đắng hạt sen bùi
Hạnh phúc, khổ đau hai trong một,
Mía ngọt dần lên ngọn heo may
Đỡ mủi lòng khế chua, sung chát,

Mẹ dặn cạnh bếp có que cời
Nóng tâm can giúp mình hạ hỏa!

Thiếu ớt chỉ Thiên
Lẩu cá chuồn đoảng vị
Thẹn tay cấy trồng
Đất nước hài hòa ngũ vị tự nhiên hương…

2016

Leave a Reply

Your email address will not be published.