Thơ Huyn Dal-Hwan

Thơ Huyn Dal-Hwan

Nhà thơ Hyun Dal-Hwan là một tác giả, biên tập viên và nhà thơ người Hàn Quốc. Ông sinh ra tại thành phố Jeju, Hàn Quốc vào năm 1965. Ông là một thành viên của Hiệp hội Nhà văn Jeju. Hiện tại, ông là Phó Chủ tịch của Hiệp hội Văn học Thế giới Hàn Quốc. Ông cũng là tổng biên tập của NewsNjejuial, một tờ báo điện tử tại thành phố Jeju, Hàn Quốc.

 

Dòng sông trong trái tim Mẹ

Anh trai tôi là một đứa trẻ sơ sinh

anh ấy chết khi còn rất nhỏ

có lẽ,

Linh hồn anh đã không đến thiên đàng.

 

một đêm mưa

Linh hồn anh trai rời khỏi cơ thể

Tôi đến bên dòng sông đau buồn trong trái tim mẹ.

Linh hồn anh chắc đã chìm xuống dòng sông.

 

Vào một ngày mưa

Vào một đêm trăng sáng

Tôi có thể nghe thấy tiếng nước chảy trong lồng ngực mẹ

Như một ảo giác âm thanh.

 

 

Ngắm mặt trời lặn xuống biển

Thế giới,

tất cả,

Đều tuyệt đẹp

 

Thế giới,

luôn luôn,

Tuyệt đẹp

 

Mặt trời lặn đã hiểu rằng,

Biển màu đỏ vì nước mắt,

Nó thú nhận.

 

Khi bạn bị dồn vào bước đường cùng trong đời,

Với tiếng cười làm thuốc bổ, 

An ủi linh hồn bị bỏ lại, đau đớn từng khoảnh khắc, 

Như hoàng hôn đỏ,

Tôi muốn trang hoàng nó thật rực rỡ.

 

 

Lý do đi bộ

Tôi,

Tôi liên tục bước đi trên đường

Lý do tôi đi trên con đường này

Là vì tôi không bỏ cuộc với đời mình

không,

Vì tôi không biết thế nào là điềm báo sự kết thúc.

 

Khi tôi được sinh ra

Những gì tôi nhận được như một món quà

Dấu chấm than và dấu chấm hỏi

Chỉ có một dấu phẩy

 

Từ trong trái tim,

Đến khi tôi cảm thấy cuộc đời mình kết thúc

Đến khi cuộc đời tôi kết thúc bằng một dấu chấm

Tôi cứ đi bộ ngày hôm nay

Tôi lại đi bộ

như ngày hôm qua

_____________________________________________________________________________

Huyn Dal-Hwan’s poems

Poet Mr. Hyun Dal-Hwan is a Korean author, editor and poet. Born in Jeju city of South Korea in 1965. He is a member of The Jeju Writer’s Association. Currently, he serves as the Vice President of the Korean World Literature Association. He is an editor-in-chief of NewsNjejuial Which is Online News Paper in Jeju City, Korea.

 

River in My mother’s heart

My older brother was a baby

he died young

maybe,

My brother’s soul wouldn’t have gone to heaven.

 

a rainy night

My brother’s soul left his body

I went to the river of sadness in my mother’s heart.

That soul must have been submerged in the river.

 

On a rainy day

On a bright moon night

I can hear the sound of water flowing in her mother’s chest

Like an auditory hallucination

 

어머니의 강

                                                     현달환

아기였던 내 형은

일찍 죽었어.

아마도,

내 형의 영혼은 하늘로 가지 못했을 거야

 

비가 내리던 밤

몸을 떠난 내 형의 영혼은 

엄마의 가슴속 슬픔의 강가로 갔어 

그 영혼은 강물에 잠겼겠지

 

비가 오는 날이나

달이 밝은 밤에

엄마의 가슴속에서 흐르는 물소리가 들려

환청처럼

 

 

 

Watching the sun set into the sea 

                  By Poet Mr. Hyun Dal-Hwan 

The world,

all,

It’s beautiful

 

The world,

always,

It’s beautiful

 

That the falling sun knew,

The sea is red with tears,

It confesses.

 

When you’re at a dead end in life,

With laughter as a medicine,

Soothing the soul that was left behind, hurt at every moment,

Like a red sunset,

I want to decorate it beautifully.

 

바다로 지는 해를 보며

                                                     현달환

세상은

다,

아름답다는 걸

 

세상은

늘,

아름답다는 걸

 

저 떨어지는 해는 알고 있었음을,

바다는 붉은 눈시울로 

고백한다.

 

인생의 막다른 골목에 설 때

웃음이란 명약으로

매 순간 상처 입었을 남겨진 영혼을 달래며

붉은 노을처럼

아름답게 장식하고 싶어

 

 

Reasons for walking

I,

I am constantly walking on the road

The reason I walk the road

Because there is no giving up in my life

no,

Because I don’t know the sign that marks the end.

 

When I was born

What I received as a gift

Exclamation mark and question mark

and

There is only a comma

 

From my heart,

Until I feel like my life is over

Until my life ends with a period

I’m walking again today

I walk again

like yesterday

 

걸어가는 이유

                                                     현달환

내가

끊임없이

길을 걷는 이유는

내 인생에

포기라는 것은 없기 때문이지

아니,

 

마침표를 모르기 때문이다

태어나자

선물 받은 건

느낌표와 물음표

그리고

 

쉼표만 있을 뿐

내 가슴에서

인생이 끝났다고 느낄 때까지

내 인생이

마침표로 끝날 때까지

오늘도 걷고

또 걷는다

어제처럼

Leave a Reply

Your email address will not be published.