Thơ Kim Nahyun

Home NHÀ VĂN Thơ Thơ Kim Nahyun
Thơ Kim Nahyun

Kim Nahyun là một nhà thơ và nhà tiểu luận, bà bắt đầu sự nghiệp viết thơ và tiểu luận khi tham gia viết bài cho tạp chí văn học ‘Munyesajo’ vào năm 2018. Hiện nay, bà là Phó Chủ tịch Hội đồng biên tập của tạp chí văn học ‘Munyesajo’ và cũng là thành viên của Hội Văn học Ieodo. Bà sở hữu bằng Thạc sĩ Triết học Đông phương từ Trường Đại học Quốc tế về Giáo dục Trí não. 

  

Chia sẻ chiếc ô với thế giới

Chàng trai và cô gái dưới chiếc ô hồng nho nhỏ,

Khi hai người ủng hộ nhau, đó là chiếc ô nơi tình yêu nảy nở.

  

Tình yêu và lòng nhân từ chúng ta dành cho người hàng xóm

Tạo nên chiếc ô của sự sẻ chia, hòa cùng thế giới.

  

Tiếng cười nở rộ dưới mái nhà,

Chiếc ô tình yêu đẹp đẽ của gia đình hạnh phúc.

  

Hòa ca

Khi tôi đứng trong một khu rừng tràn ngập sức sống, hương hoa tỏa ngát.

Hạt bồ công anh bay khắp nơi trong gió,

Thiên nhiên hòa hợp với nhau

Đất sinh hoa trái như người mẹ.

  

Trời, đất và con người hòa hợp tuyệt đẹp

Mọi thứ đều luân chuyển và tồn tại hài hòa

Trong rừng cây mãi mãi xanh ngát

Mọi người cùng nhau hát bài ca đồng điệu

  

Thật là một thế giới tươi đẹp,

Nơi con người và thiên nhiên hòa hợp.

  

Định hướng ảo ảnh của cuộc sống

Trong dòng chảy tạm thời của cuộc sống, những ảo tưởng lắc lư,

Một vũ điệu mơ mộng nơi sự thật phản bội.

Từ lúc sinh ra đến lúc chết, một cái nhìn thoáng qua,

Như tiếng thì thầm của gió, trong sự phát triển của đời sống.

  

Không có gì giống như vẻ bề ngoài của nó, tất cả chỉ là một giấc mơ,

Trên bầu trời của sự tồn tại, bụi có thể sáng lung linh.

Nhưng bên dưới bề mặt ấy, một chiều sâu thăm thẳm,

Vô thường trói buộc lấy chúng ta.

  

Nhanh chóng biến mất, bản chất của cuộc sống,

Một hiện thực thoáng qua, nơi những khoảnh khắc gặp gỡ.

Giữa sự phù du này, nhận thức bừng sáng,

Nhưng ham muốn trần thế che mờ dòng chảy của nó.

  

Người tìm kiếm sự thật, giữa kế hoạch rộng lớn của cuộc sống,

Định hướng những ảo ảnh, như dòng suối chảy.

Trong bài giảng của “Kinh Kim Cương” sâu sắc,

Tìm thấy chân lý, trong vòng kìm kẹp của ảo tưởng.

__________________________________________

Kim Nahyun’s poems

  

Poetess Ms. Nahyun Kim is a poet and essayist who made her debut in poetry and essay writing in the literary magazine ‘Munyesajo’ in 2018. Presently, she serves as the vice president of the editorial board of the literary magazine ‘Munyesajo’ and is also a member of the Ieodo Literature Association. She holds a Master’s degree in Oriental Philosophy from the International Brain Education Graduate University.

  

Umbrella Sharing with the World

Young men and women under a small pink umbrella,

When two people support each other, it becomes an umbrella where love can blossom.

  

The love and mercy we give to our neighbors

Form an umbrella of sharing that merge with the world.

  

The sound of laughter blooming under one roof,

A beautiful love umbrella of a happy family.

  

세계와 함께 쓰는 우산

                                                     김나현

작은 분홍색 우산 아래 젊은 남녀,

두 사람이 서로를 지지할 때 사랑이 꽃피는 우산이 된다.

  

우리 이웃들에게 준 사랑과 자비, 

세상과 융합되는 나눔의 우산을 형성한다.

  

한 지붕 아래 피어나는 웃음 소리, 

행복한 가족의 아름다운 사랑 우산.

  

Harmonious Song

When I stand in a fresh forest, the scent of flowers spreads. 

Dandelion seeds spread widely in the wind,

Nature interacts with each other

The earth grows fruit like a mother. 

  

Heaven, earth, and humans are in beautiful harmony

Everything circulates and exists in harmony 

In the evergreen forest 

Everyone sings a song in harmony together

   

What a beautiful world,

A place where humans and nature are in harmony.

  

화합의 노래

                                                     김나현

신선한 숲 속에 서면 꽃향기가 퍼지고

바람에 민들레 꽃씨는 널리 퍼지네

자연은 서로 작용하고

대지는 엄마처럼 과일을 키우네

  

하늘과 땅, 그리고 인간은 아름다운 조화

모두 순환하며 조화롭게 존재하네

사철 푸른 숲속에서

모두 함께 조화로운 노래를 부르네

  

얼마나 아름다운 세상인가!

인간과 자연이 조화로운 곳.

  

Navigating Life’s Illusions

In life’s transient flow, illusions sway,

A dreamy dance where truths betray.

From birth to death, a fleeting glance,

Like whispers of wind, in life’s advance.

  

Nothing’s as it seems, all but a dream,

In the sky of existence, dust may gleam.

Yet beneath the surface, a depth profound,

In impermanence’s grasp, we’re bound.

  

Swiftly vanishing, life’s essence,

A fleeting reality, where moments meet.

Amidst this ephemerality, awareness gleams,

But worldly desires cloud its streams.

  

Truth seekers, amidst life’s grand scheme,

Navigate illusions, like a flowing stream.

In the teachings of the ‘Diamond Sutra’ deep,

Clarity sought, in illusions’ keep.

  

삶의 허상을 보기

                                                     김나현

삶의 순간적인 흐름 속에 환상이 흔들리고,

진실이 뒤틀리는 몽환적인 춤.

태어나서 죽을 때까지 찰나의 시선,

바람의 속삭임처럼, 삶의 전진 속에서.

  

보이는 것은 허상이고 그저 꿈일 뿐이네

존재의 하늘에서는 먼지가 빛날 수도 있어.

그러나 표면 아래에는 심오한 깊이가 있지.

무상함의 손아귀에 우리는 묶여 있어.

  

빠르게 사라져가는 생명의 본질,

순간이 만나는 찰나의 현실.

이 덧없음 속에서도 깨달음은 빛나고,

그러나 세상적인 욕망이 그 흐름을 흐리게 하네.

  

인생의 거대한 계획 속에서 진실을 추구하는 사람들은

흐르는 시냇물처럼 환상을 탐색하라.

‘금강경’의 깊은 가르침에,

환상 속에서 명확성을 추구했지.

Leave a Reply

Your email address will not be published.