Tiếng gọi đò

Home NHÀ VĂN Thơ Tiếng gọi đò
Tiếng gọi đò

Thơ Tân Quảng

Chợt nghe vẳng tiếng gọi đò
khói sương thiêm thiếp đôi bờ chiêm bao
vọng lên từ một cõi nào
rồi tan vào gió tan vào hư không


ngoài kia đêm tối mênh mông
ngoài kia gió bấc mùa đông thở dài
chập chờn đêm hóa liêu trai
đò tôi lãng đãng trôi ngoài sông mê

Leave a Reply

Your email address will not be published.