Tìm lại mùa đông

Tìm lại mùa đông

Bố tôi cuốc núi tìm khoai
Trốn sâu hốc đá củ mài củ dong


Mẹ tôi ngồi bới cánh đồng
Cò con mổ vạt gió đông tìm mồi


Chị tôi gánh tuổi đôi mươi
Qua sông tìm phố làm người bán rong


Tôi về tìm lại mùa đông
Theo con gió đói bẻ cong đường làng…

NGUYỄN THANH VÂN

Leave a Reply

Your email address will not be published.