Xuân quê

Xuân quê

I

Đồng loang nước bạc đang bừa ải
Cánh mạ xanh non đất dậy thì
Trời dắt nắng đào mây nõn trắng
Đường làng tung tẩy bước xuân đi

II

Nắng non níu gió mềm tay dắt
Cây vườn nhà mẹ thắm hoa tươi
Hoa niên một thuở… khơi niềm nhớ
Nhìn nhau hương sắc biếc thay lời

TÔ THI VÂN

Leave a Reply

Your email address will not be published.