Project Category: Nhà thơ

Home Nhà thơ
Nhà thơ BÀNG ÁI THƠ
Project

Nhà thơ BÀNG ÁI THƠ

Bàng Ái Thơ sinh năm 1958, là nhà thơ, họa sỹ, nhạc sỹ. Bà là cháu nội của cụ Bàng Nguyên Dũng (tức cụ Nghị Bắc kỳ) – Cả thời thơ ấu Bàng Ái Thơ được sống trong gia đình dòng dõi họ Bàng.

Project

Nhà thơ LÂM XUÂN VY

TRANG THÔNG TIN KHÔNG GIAN SỐ CỦA NHÀ VĂN LÂM XUÂN VY HỘI VIÊN HỘI NHÀ VĂN VIỆT NAM Chuyên ngành: Thơ – Năm vào hội:  1998 GIỚI THIỆU: Tên đầy đủ của nhà văn: LÂM XUÂN VY Ngày tháng năm sinh: 1942 Quê quán Một số hình ảnh về nhà thơ: TIỂU SỬ Cuộc...

Project

Nhà thơ TRẦN HOÀNG VY

TRANG THÔNG TIN KHÔNG GIAN SỐ CỦA NHÀ VĂN TRẦN HOÀNG VY HỘI VIÊN HỘI NHÀ VĂN VIỆT NAM Chuyên ngành: Thơ – Năm vào hội:  2008 GIỚI THIỆU: Tên đầy đủ của nhà văn: TRẦN HOÀNG VY Ngày tháng năm sinh: 1952 Quê quán: Một số hình ảnh về nhà thơ: TIỂU SỬ Cuộc...

Project

Nhà thơ PHAN CUNG VIỆT

TRANG THÔNG TIN KHÔNG GIAN SỐ CỦA NHÀ THƠ PHAN CUNG VIỆT HỘI VIÊN HỘI NHÀ VĂN VIỆT NAM Chuyên ngành: Thơ – Năm vào hội:  1993 GIỚI THIỆU: Tên đầy đủ của nhà thơ: PHAN CUNG VIỆT Ngày tháng năm sinh: 1945 Quê quán Một số hình ảnh về nhà thơ: TIỂU SỬ Cuộc...