Thẻ: Bác Hồ

Hồng phúc gặp Bác Hồ của NSND Tâm Chính

Trong cuộc đời, nếu ai đó được gặp Bác Hồ một lần…

11 Min Read