Thẻ: NSND Tâm Chính

Hồng phúc gặp Bác Hồ của NSND Tâm Chính

Trong cuộc đời, nếu ai đó được gặp Bác Hồ một lần…

11 Min Read

Liên đoàn xiếc Việt Nam: Nhiều tin vui năm 2024

Chiều ngày 1.3.2024, tại Rạp xiếc Trung Ương đã diễn ra Hội…

8 Min Read