Thẻ: Toạ đàm

Home Toạ đàm
Tọa đàm giới thiệu sách: SPINOZA – TRIẾT HỌC THỰC HÀNH
Bài viết

Tọa đàm giới thiệu sách: SPINOZA – TRIẾT HỌC THỰC HÀNH

Tọa đàm giới thiệu sách được tổ chức bởi Viện Pháp tại Hà Nội và Nhà xuất bản Tri Thức xoay quanh tác phẩm Spinoza – Triết học thực hành của nhà triết học người Pháp Gilles Deleuze (Nguyễn Anh Cường dịch) vớisự tham gia của các diễn giả: GS,TS. Nguyễn Trọng Chuẩn; GS,TS. Nguyễn...