Đêm rượu cần

Đêm rượu cần

Đêm nối tay kín một vòng xoè

Ché rượu ngồi đợi giữa

Ché rượu nghe bằng tai sành, tai sứ

Ché rượu vời người bằng cần trúc, cần tre.

 

Người rời tay nhau, vin cần rượu

Môi thôi lời hát, ngậm cần rượu

Những cái hôn nồng hơi men

Phen này tre, trúc để người ghen!

 

Lời ca lặn hết vào ché rượu

Để mặt trời mọc lên, mọc lên

Mặt trời nhìn nhau qua miệng ché

Lúng liếng này anh, này em.

 

Lúng liếng này tình, này tứ

Trong rượu lời ca ủ

Cạn rượu lời ca say

Không biết phía nào chăn đệm ngủ?

 

Lời ca trách miệng ché rộng

Trách cần rượu dài

Ước có rượu cần không cần, không ché

Chắc làn môi gặp được làn môi!

VƯƠNG TRỌNG

Leave a Reply

Your email address will not be published.