Thẻ: Nguyễn Quang Thiều

Home Nguyễn Quang Thiều
Dâng trà
Bài viết

Dâng trà

Thưa cha, con đã dâng trà
Chiều quê một nửa mái nhà nắng đi
Làng nghèo ngồi đếm chim ri
Con nghèo con đếm thầm thì trong mơ

Nguyễn Quang Thiều với “Nhật ký người xem đồng hồ”
Bài viết

Nguyễn Quang Thiều với “Nhật ký người xem đồng hồ”

“Nhật ký người xem đồng hồ” là tập thơ mới nhất của nhà thơ Nguyễn Quang Thiều. Tập sách thể hiện rõ nét những đặc trưng và phong cách thơ rất riêng của anh. Điều dễ nhận thấy ở tập thơ này là Nguyễn Quang Thiều đã sử dụng dày đặc hệ thống các biểu tượng trong từng câu thơ, bài thơ; tạo nên những dấu ấn đặc biệt và tiếng thơ ấy cũng chính là tiếng lòng đầy trắc ẩn của một người từng trải như anh.