Ta đi cuối đất cùng trời

Home NHÀ VĂN Thơ Ta đi cuối đất cùng trời
Ta đi cuối đất cùng trời

Thơ Đào Phong Lan

Ta đi cuối đất cùng trời
Chỉ mong gặp gỡ được người tri âm
Lòng xanh biếc một giọt mầm
Tim rền như tiếng phím cầm chiều rung…


Ta về giữa ngã ba sông
Sậy dài hun hút
Buồn không bóng người
Dang tay
Ngửa mặt mà cười
Thấy con sẻ trắng ngang trời bay đi


Muốn làm một gã Trương Chi
Mà không biết hát những gì.
Ô hay!
Thôi đành uống rượu quên say
Cạn buồn
Ta lại đổ ngày vào đêm


Trời chung chiêng
Đất chung chiêng
Ta đi trên đất đổ nghiêng mà về…

Leave a Reply

Your email address will not be published.