THƠ TRẦN THẾ VINH

THƠ TRẦN THẾ VINH

QUÊ NGOẠI

Quê Ngoại có núi xanh

Rừng trăm ngàn mắt lá

Nhìn con như xa lạ

Chỉ mắt Mẹ là quen.

 

Trước nhà ông Ngoại có

Dây trầu ôm cây cau

Chim rủ nhau về đậu

Mỗi sáng hót chào nhau

 

Con đường quê dài quá

Như con rắn ngoằn ngoèo

Mẹ dắt con đi miết

Ngoại đứng đó nhìn theo.

 

Con hỏi Mẹ vì sao

Cột đèn cao chót vót

Cây Tầm vông oằn đọt

Lưng cong như Ngoại kìa?

______________________

CON HỎI

Ti-na hỏi Mẹ trung thu

Trăng trên đọt chuối tỏ lu làm gì

Mẹ rằng: Trăng mới tập đi

Như con chập chững mỗi khi về làng.

 

Cửa sổ có vệt sáng ngang

Ti-na hỏi Mẹ trăng vàng bao lâu

Mẹ bảo: Trăng làm cô dâu

Mặc lên áo mới qua cầu tối nay.

 

Ti-na hỏi Mẹ đêm dài

Mi leo của Ngoại thức hoài làm chi

Mẹ rằng: Canh chuột chứ gì

Phận mèo thì phải nhu mì thức khuya.

 

Ti-na hỏi Mẹ sáng kia

Sao lá vàng rụng vội chia lìa cành

Mẹ bảo: Con mau lớn nhanh

Sẽ biết Thu chín trên cành quê hương.

______________________________

CON HỌC TIẾNG ANH

Mẹ dán đầy hình

Nào con Mèo mun

Nào con Gà trống

Thỏ con tai vểnh

Chiếm cả góc nhà

Mẹ đem thước ra

Bắt con chỉ chỏ…

 

Mèo mun là “Cat”

Ở nhà Ngoại kia

“Dog” là chú chó

Chạy rong ngoài đường.

 

“Moon” là con thỏ

Vểnh râu dễ thương

Nội nuôi sau vườn

Con về làm thịt.

Leave a Reply

Your email address will not be published.