Đi chợ Vĩnh Yên

Đi chợ Vĩnh Yên

Thôi thì lộc biển lộc rừng

Cá nhanh nhánh vảy mẹt vừng mới phơi

Thôi thì ngọt lịm đứng ngồi

Trung du khoai sắn vẫn người sắn khoai

Thôi thì quầy rộng, quán dài

Mua may bán rủi phát tài cậy duyên

 

Thôi thì người lạ mới lên

Người đâu muôn đấng không quên nổi người

Trẻ trung thế chỗ em rồi

Thắm tươi thế chỗ thắm tươi thuở nào

Bây giờ phận bạc nơi nao

Thôi thì một cánh diều chao rối bời

Một hương một sắc một đời

Một duyên một phận một thời chiêm bao.

Hữu Thỉnh

Leave a Reply

Your email address will not be published.